Arduino návody: Budík s LED displejem

David Benda

Tento projekt je mým druhým projektem. Jedná se o jednoduchý budík s LED displejem a modulem RTC. Na tomto projektu jsem se hlavně naučil pracovat s RTC modulem a získal jsem základy pro LED displej. Pro ovládání jsem zvolil 3 potenciometry, jeden vypínač a jedno senzorové tlačítko. Výstupní prvky jsou diody, LED displej a reproduktor. Tento projekt je vhodný pro začátečníka.

Použitý materiál

Na dřevěnou desku jsem přimontoval terminal shield a k němu připojil další periferie. Např. Displej, RTC modul DS3231, potenciometry, vypínač, LED diody a senzorové tlačítko. Po zapojení a nahrání SW jsem vyrobil plechové kryty a přimontoval je na dřevěnou desku (viz.fotky).

Zapojení

Arduino Nano je připojeno k napájení přes VIN a GND. Zapojení RTC modulu je GND, Vcc, SDA-A4, SCL-A5. Výstupy z Arduina D4 až D6 jsou připojeny (přes odpory) na oranžové diody. Výstup D7 je přes odpor připojen na červenou LED „D“. Zapojení LED displeje je: GND, Vcc, CLK-D2,  DIO-D3. Reproduktory jsou jeden vodič na GND a druhý na D9. Krajní kontakty potenciometrů A, B, a C jsou připojeny stejně, a to jeden kontakt na +5V a druhý na GND. Prostřední kontakty jsou vyvedeny na A0, A1 a A2. Každý potenciometr na samostatný vstup. Vypínač „D“ na vypínání alarmu a uložení hodnot je připojen na D8 a GND, spíná při logické 0. Na pinu D8 je SW zapnutý pull-up rezistor. Senzorové tlačítko „E“ je připojeno na +5V, GND a D12.

Tip: Připravili jsme pro vás další Arduino návody, které by vás mohly zajímat. Přečtěte si například, jak na Arduino osvětlení vitríny nebo programovatelné vánoční osvětlení.

Program

Nic složitého, vhodné i pro začátečníka. Po nahrání kódu je potřeba zakomentovat řádek s nastavením data a času z PC. Po zakomentování je potřeba takto upravený program znovu nahrát. Potenciometrem „A“ se řídí funkce a potenciometry „B“ a „C“ se mění parametry dané funkce. Popis funkcí:

 • funkce – 0 – Běží čas, nic se nenastavuje, pokud je zapnutý budík, budí v nastaveném čase.
 • funkce – 1 – Nastavuje se alarm, pokud není zapnut „D“. Pokud je „D“ zapnutý, nic se neděje.
 • funkce – 2 – Nastavuje se  čas modulu RTC. Pokud je „D“ zapnuto, nic se neděje.
 • funkce – 3 – Nastavuje se opakovaní budíku ve stejném dni a čas opakování v minutách. Pokud je vypínač „D“ zapnut, nic se neděje.
 • funkce – 4 – Zobrazuje den,měsíc,rok, teplotu, čas, budík není aktivní a vše se stále zobrazuje dokola.

Pokud cokoliv nastavujeme, zapnutím „D“ se nastavované parametry uloží. Hlasitost přehrávané melodie nejde nastavit. Při stisku senzorového tlačítka „E“ se zobrazí čas alarmu a opakování v minutách. Dioda „D“ signalizuje zapnuté buzení.

Budík mi slouží již několik měsíců bez závady a spolehlivě mě vždy vzbudil. V modulu RTC je potřeba mít baterii (při vypnutém napájení zde běží čas a uchovává se zde nastavení budíku)! 

#include <DS3231.h>
#include <Wire.h>
#include <Arduino.h>
#include <TM1637Display.h>
#include <pitches.h>
#define CLK 2
#define DIO 3
DS3231 clock;
RTCDateTime dt;
// Funguje s Arduino Nano Old Bootloader
// Cas funguje, alarm se nevymaze, reproduktory hraji, senzorove tlacitko funguje
// zapojeni RTC SDA-A4, SCL-A5
// zapojeni TM1637 CLK-D2, DLO-D3
// volne piny D9, D10, D11 
// D12 - senzorove tlacitko k zobrazeni casu alarmu 
byte jas = 7; // pres den je 7 vecer a v noci 1
int jeAlarm = 0;
int casalarmuhod = 18;
int casalarmumin = 18;
byte budetobudit = 0; // pokud ano 1, pokud ne 0
int pot1Value = 500; // pin A0
int pot2Value = 500; // pin A1
int pot3Value = 500; // pin A2
byte funkce = 0; 
byte pin8 = 1;
byte pin12 = 0;
byte c1 = 1;
byte c2 = 2;
byte c3 = 5;
byte c4 = 9;
byte hodina = 23;
byte minuta = 53;
byte sekunda = 50;
int rok = 2000;
byte denvtydnu = 1;
byte den = 1;
byte mesic = 1;
byte a1hodina = 1;
byte a1minuta = 1;
byte a2hodina = 0;
byte a2minuta = 0;
int teplota = 10;
byte zap = 0;
byte vyp = 0; // pomocna promenna
byte zap1 = 0;
byte vyp1 = 0;
int pokus = 0;
byte t1hodina = 0;
byte t1minuta = 0;
byte t1den = 1; 
byte t1mesic = 1;
byte zobrazujcas = 1;
byte alarmdenvtydnu = 9;
int opakovanialarmu = 1; //pokud je 1 opakovani funguje, pokud je 0 budik se ten den uz neopakuje
byte minutaposunutehoalarmu = 10;
byte hodinaposunutehoalarmu = 12;
int pozadavekopakovanialarmu = 1;
int pozadavekposunutiminuty = 2;
int verze=2607; //editovat pri zmene
int melody0[] = { NOTE_C4, NOTE_E4, NOTE_G4}; 
int pocetnot0 = 3;
int noteDurations0[] = { 4, 4, 4};
// note durations: 4 = quarter note, 8 = eighth note, etc.:
// notes in the melody: Slys jako to nad rekou 53 not vcetne pomlk
int melody1[] = {
NOTE_D3, NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_B3, NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_B3, NOTE_A3, NOTE_A3, NOTE_B3, NOTE_A3, NOTE_G3, 0,
NOTE_D3, NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_B3, NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_B3, NOTE_A3, NOTE_A3, NOTE_B3, NOTE_A3, NOTE_G3, 0,
NOTE_D3, NOTE_C4, 0, NOTE_C4, NOTE_B3, 0, NOTE_B3, NOTE_A3, NOTE_A3, NOTE_A3, NOTE_D4, 0, NOTE_D3, NOTE_C4, 0, NOTE_C4, NOTE_B3, 0,
NOTE_B3, NOTE_A3, NOTE_A3, NOTE_B3, NOTE_A3, NOTE_G3, 0
};
int pocetnot1 = 51;
int noteDurations1[] = {
2,2,2,2,2,2,2,2,2,4,4,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,4,4,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,4,4,2,2
};
TM1637Display displej(CLK, DIO);
const uint8_t SEG_DB[] = {
SEG_G, // pomlcka     
SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_G, // D 
SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G, // B              
SEG_G  // pomlcka     
};
const uint8_t SEG_VER[] = {
SEG_C | SEG_F | SEG_G, // V leva cast
SEG_B | SEG_E | SEG_G, // V prava cast 
SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G, // E              
SEG_E | SEG_G // R 
};
const uint8_t SEG_OPAK[] = {
SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F, // O
SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_F | SEG_G, // P 
SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F | SEG_G, // A              
SEG_G // pomlcka 
};
const uint8_t SEG_NENE[] = {
SEG_C | SEG_E | SEG_G, // n
SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G, // E 
SEG_C | SEG_E | SEG_G, // n              
SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G // E 
};
const uint8_t SEG_ALARM[] = {
SEG_G, // pomlcka     
SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_G | SEG_E | SEG_F, // A 
SEG_F | SEG_E | SEG_D, // L              
SEG_G  // pomlcka     
};
const uint8_t SEG_ULOZ[] = {
SEG_G, // pomlcka     
SEG_D | SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F, // U 
SEG_F | SEG_E | SEG_D, // L              
SEG_G  // pomlcka     
};
const uint8_t SEG_ROK[] = {
SEG_E | SEG_G,      // r
SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_G, // O 
SEG_E | SEG_F | SEG_G, // leva cast K
SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F , // prava cast K
};
const uint8_t SEG_MESIC[] = {
SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_F,    
SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_F, 
SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G,              
SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G,
};
const uint8_t SEG_DEN[] = {
SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_D | SEG_G,     
SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G, 
SEG_C | SEG_E | SEG_G,              
SEG_G,
};
const uint8_t SEG_TEPLOTA[] = {
SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G,   
SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G,  
SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_F | SEG_G,        
SEG_D | SEG_E | SEG_F,
};
void setup() 
{
pinMode(4, OUTPUT); // nastavuji alarm
pinMode(5, OUTPUT); // nastavuji cas
pinMode(6, OUTPUT); // nastavuji mesic a den
pinMode(7, OUTPUT); // sviti pokud to bude budit
pinMode(9, OUTPUT); // zapojene dva 1W repracky paralelne 
pinMode(10, OUTPUT); // nic
pinMode(12, INPUT); // senzorovy spinac 
pinMode(8, INPUT_PULLUP); // vypinac alarm on-off 
pinMode(13, OUTPUT); 
displej.setBrightness(jas); // pres den 7 , vecer a v noci 1
Serial.begin(9600);
// Initialize DS3231
// Serial.println("Initialize DS3231");;
clock.begin();
// Set sketch compiling time
// clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
clock.setBattery(1,0); // Dulezite nastaveni 
clock.armAlarm1(false);
clock.armAlarm2(false);
// clock.clearAlarm1();
// clock.clearAlarm2();
// Set Alarm - Every 01h:10m:30s in each day
// setAlarm1(Date or Day, Hour, Minute, Second, Mode, Armed = true)
//clock.setAlarm1(0, (casalarmuhod),(casalarmumin), 0, DS3231_MATCH_H_M_S);
checkAlarms();
digitalWrite(4, HIGH); 
digitalWrite(5, HIGH); 
digitalWrite(6, HIGH);
digitalWrite(7, HIGH);
displej.clear(); displej.setSegments(SEG_DB);
delay(2000);
displej.clear(); displej.setSegments(SEG_VER);
delay(2000);
displej.clear(); displej.showNumberDec(verze, true);
delay(2000);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW); 
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
for (int thisNote = 0; thisNote < pocetnot0; thisNote++) {
int noteDuration0 = 1000 / noteDurations0[thisNote];
tone(9, melody0[thisNote], noteDuration0);
int pauseBetweenNotes = noteDuration0 * 1.30;
delay(pauseBetweenNotes); };
noTone(9);  
}
void checkAlarms()
{
RTCAlarmTime a1; 
RTCAlarmTime a2;
if (clock.isArmed1())
{
a1 = clock.getAlarm1();
Serial.print("Alarm1 is triggered "); 
switch (clock.getAlarmType1())
{
case DS3231_EVERY_SECOND:
Serial.println("every second");
break;
case DS3231_MATCH_S:
Serial.print("when seconds match: ");
Serial.println(clock.dateFormat("__ __:__:s", a1));
break;
case DS3231_MATCH_M_S:
Serial.print("when minutes and sencods match: ");
Serial.println(clock.dateFormat("__ __:i:s", a1));
break;
case DS3231_MATCH_H_M_S:
Serial.print("when hours, minutes and seconds match: ");
Serial.println(clock.dateFormat("__ H:i:s", a1)); budetobudit = 1; 
break;
case DS3231_MATCH_DT_H_M_S:
Serial.print("when date, hours, minutes and seconds match: ");
Serial.println(clock.dateFormat("d H:i:s", a1));
break;
case DS3231_MATCH_DY_H_M_S:
Serial.print("when day of week, hours, minutes and seconds match: ");
Serial.println(clock.dateFormat("l H:i:s", a1));
break;
default: 
Serial.println("UNKNOWN RULE");
break;
}
} else
{
Serial.println("Alarm1 is disarmed.");
}
}
void loop() {
pot1Value = analogRead(A0); // funkce 0 az 4 tedy 5 rozsahu 0,1,2,3,4 
// hodnoty a rozsahy  0 je 0-205, 1 je 206-411, 2 je 412-617, 3 je 618-823, 4 je 824-1023 
pot2Value = analogRead(A1);
pot3Value = analogRead(A2);
// funkce - 0 - Bezi cas, nic se nenastavuje, funguje budik pokud je zapnuty
// funkce - 1 - Nastavuje se alarm, pokud neni zapnut D8. Pokud je D8 zapnuty, nic se nedeje.
// funkce - 2 - Nastavuje se cas. Pokud je D8 zapnuto, nic se nedeje.
// funkce - 3 - Nastavuje se opakovani stejneho dne a cas opakovani v minutach. Pokud je D8 zapnuto, nic se nedeje.
// funkce - 4 - Zobrazuje den,mesic,rok, teplota, cas, budik neni aktivni vse stale dokola automaticky
if (pot1Value > -1 and pot1Value < 206) {funkce=0; digitalWrite(4, LOW); digitalWrite(5, LOW); digitalWrite(6, LOW);};
if (pot1Value > 205 and pot1Value < 412) {funkce=1; digitalWrite(4, HIGH); digitalWrite(5, LOW); digitalWrite(6,LOW);};
if (pot1Value > 411 and pot1Value < 618) {funkce=2; digitalWrite(4, LOW); digitalWrite(5, HIGH); digitalWrite(6, LOW);};
if (pot1Value > 617 and pot1Value < 824) {funkce=3; digitalWrite(4, LOW); digitalWrite(5, LOW); digitalWrite(6, HIGH);};
if (pot1Value > 823 and pot1Value < 1024) {funkce=4; digitalWrite(4, HIGH); digitalWrite(5, HIGH); digitalWrite(6, HIGH);}; 
// val = map(val, 0, 1023, 0, 255); ukazka funkce premapovani
displej.setBrightness(jas);
dt = clock.getDateTime();
sekunda=(dt.second);
hodina=(dt.hour); minuta=(dt.minute); 
rok=(dt.year); denvtydnu=(dt.dayOfWeek); 
den=(dt.day); mesic=(dt.month); 
a1hodina=(clock.getAlarm1().hour);
a1minuta=(clock.getAlarm1().minute);
// nasledujici blok je docasne zneplatnen 
// a2hodina=(clock.getAlarm2().hour); // je zde ulozeno opakovani ano nebo ne
// a2minuta=(clock.getAlarm2().minute); // je zde hodnota opakovani v minutach
// if (a2hodina>1) {a2hodina=1; a2hodina=opakovanialarmu;};
// opakovanialarmu=a2hodina;
// pozadavekposunutiminuty=a2minuta; 
// Nacte teplotu do pameti
clock.forceConversion();
teplota = (clock.readTemperature())-1;
// nasledujici blok nachysta 4 cislice pro zobrazeni casu
if (hodina > 19) { c1=2; c2=hodina-20;} ;
if (hodina > 9 and hodina<20) { c1=1; c2=hodina-10;};
if (hodina < 10) { c1=0; c2=hodina;} ;
if (minuta > 49) { c3=5; c4=minuta-50 ;} ;
if (minuta > 39 and minuta < 50) { c3=4; c4=minuta-40 ;} ;
if (minuta > 29 and minuta < 40) { c3=3; c4=minuta-30 ;} ;
if (minuta > 19 and minuta < 30) { c3=2; c4=minuta-20 ;} ;
if (minuta > 9 and minuta < 20) { c3=1; c4=minuta-10 ;} ;
if (minuta < 10) {c3=0; c4=minuta; } ;
if (minuta > 59) {c3=9; c4=9 ;} ;
if (minuta < 0) {c3=8; c4=8 ;} ;
if (hodina > 23) {c1=9; c2=9 ;} ;
if (hodina < 0) {c1=8; c2=8 ;} ;
// PIN4 HIGH - nastavuji alarm
// PIN5 HIGH - nastavuji cas
// PIN6 HIGH - nastavuji opakovani
// PIN7 HIGH - sviti pokud to bude budit
// PIN9 - dva reproduktory
pin8=digitalRead(8); //kontroluje vypinac
pin12=digitalRead(12); //kontrola senzor spinace 
if (pin12 == 1) { displej.setSegments(SEG_ALARM);
delay(1500);displej.clear();
displej.showNumberDec(a1hodina,false,2,0);displej.showNumberDec(a1minuta,false,2,2);
delay(2000); displej.setSegments(SEG_OPAK); delay(2000);
if (opakovanialarmu==0) { displej.setSegments(SEG_NENE);};
if (opakovanialarmu==1) { displej.clear ();displej.showNumberDec(pozadavekposunutiminuty,false,2,2);}; 
delay(2000); 
};
pin8=digitalRead(8);
pin12=digitalRead(12);
if (pin8 == 0 ) {budetobudit=1; zap=zap+1; vyp=0;} ; //vypinac je zapnuty 
if (zap == 1 and pot1Value > 205 and pot1Value < 412) {displej.clear(); displej.setSegments(SEG_ULOZ); 
clock.setAlarm1(0, (casalarmuhod),(casalarmumin), 0, DS3231_MATCH_H_M_S);digitalWrite(7,LOW);delay(2000);}; //ulozen cas alarmu hod,min,0 sekund
if (zap == 1 and pot1Value > 411 and pot1Value < 618) {displej.clear(); displej.setSegments(SEG_ULOZ); 
clock.setDateTime(rok,mesic,den,t1hodina,t1minuta,0);digitalWrite(7,LOW);delay(2000);}; //ulozena hodina, minuta
if (zap == 1 and pot1Value > 617 and pot1Value < 824) {displej.clear(); displej.setSegments(SEG_ULOZ); opakovanialarmu=pozadavekopakovanialarmu; 
digitalWrite(7,LOW);delay(2000);}; 
// cast vyjmuta z radku c.345 clock.setAlarm2(0, (opakovanialarmu),(pozadavekposunutiminuty), DS3231_MATCH_H_M);
if (zap > 10) {zap=10;};
if (pin8 == 1 ) {budetobudit=0; vyp=vyp+1; zap=0; }; //vypinac je vypnuty - nebudime
if (vyp > 10) {vyp=10;};
if (budetobudit == 1) {digitalWrite(7, HIGH);} else {digitalWrite(7, LOW);}; //dioda D7 sviti pokud je alarm zapnuty
uint8_t vypis[] = { 0, 0, 0, 0 };
vypis[0] = displej.encodeDigit(c1);
vypis[1] = displej.encodeDigit(c2);
vypis[2] = displej.encodeDigit(c3);
vypis[3] = displej.encodeDigit(c4);
displej.setSegments(vypis);
if (clock.isAlarm1() and budetobudit==1)
{displej.setBrightness(7); 
for (int thisNote = 0; thisNote < pocetnot1; thisNote++) {
int noteDuration1 = 1000 / noteDurations1[thisNote];
tone(9, melody1[thisNote], noteDuration1);
pin8=digitalRead(8); if (pin8==1) {noTone(9); jeAlarm=70; thisNote=54;};
int pauseBetweenNotes = noteDuration1 * 1.30;
delay(pauseBetweenNotes);
noTone(9);
}
delay(100); displej.setBrightness(jas); }; //ted probiha alarm
pin8=digitalRead(8); 
pin12=digitalRead(12);
pot1Value = analogRead(A0); 
pot2Value = analogRead(A1);
pot3Value = analogRead(A2);
if (jeAlarm > 60) {jeAlarm=1; digitalWrite(7, LOW); budetobudit=0; delay(100) ; } ; // Alarm skoncil vyprsel cas nebo bylo vypnuto vypinacem 
delay(200);
if (budetobudit==1 and opakovanialarmu==1) {minutaposunutehoalarmu=a1minuta+pozadavekposunutiminuty; hodinaposunutehoalarmu=a1hodina;};
if (minutaposunutehoalarmu>59) {minutaposunutehoalarmu=minutaposunutehoalarmu-60; hodinaposunutehoalarmu=hodinaposunutehoalarmu+1;};
if (budetobudit==1 and opakovanialarmu==1 and hodina==hodinaposunutehoalarmu and minuta==minutaposunutehoalarmu and sekunda==0) {
displej.setBrightness(7); 
for (int thisNote = 0; thisNote < 54; thisNote++) {
int noteDuration1 = 1000 / noteDurations1[thisNote];
tone(9, melody1[thisNote], noteDuration1);
pin8=digitalRead(8); if (pin8==1) {noTone(9); jeAlarm=70; thisNote=54;};
int pauseBetweenNotes = noteDuration1 * 1.30;
delay(pauseBetweenNotes);
noTone(9);
};
};
// uint8_t vypis[] = { 0, 0, 0, 0 };
vypis[0] = displej.encodeDigit(c1);
vypis[1] = displej.encodeDigit(c2);
vypis[2] = displej.encodeDigit(c3);
vypis[3] = displej.encodeDigit(c4);
displej.setSegments(vypis);
delay(200); 
pot1Value = analogRead(A0); // volic funkce
pot2Value = analogRead(A1); // meni parametr - hodiny nebo mesic 
pot3Value = analogRead(A2); // meni parament - minuty nebo den v mesici
pin8=digitalRead(8); //kontroluje vypinac
pin12=digitalRead(12); //kontroluje vypinac
// PIN4 HIGH - nastavuji alarm
// PIN5 HIGH - nastavuji cas
// PIN6 HIGH - nastavuji opakovani
// PIN7 HIGH - sviti pokud to bude budit
// PIN9 - repracky 
// funkce - 0 - Bezi cas, nic se nenastavuje, funguje budik pokud je zapnuty
// funkce - 1 - Nastavuje se alarm, pokud neni zapnut D8. Pokud je D8 zapnuty, nic se nedeje.
// funkce - 2 - Nastavuje se cas. Pokud je D8 zapnuto, nic se nedeje.
// funkce - 3 - Nastavuje se opakovani. Pokud je D8 zapnuto, nic se nedeje.
// funkce - 4 - Zobrazuje se den,mesic,rok, teplota, cas, budik neni aktivni vse stale dokola 
// u funkci 1 az 3 pokud zapnete D8 hodnota na displeji se ulozi do RTC 
vypis[1] = vypis[1]+128;
displej.setSegments(vypis); digitalWrite(13, HIGH);
delay(200);
pot1Value = analogRead(A0); // volic funkce
pot2Value = analogRead(A1);
pot3Value = analogRead(A2);
pin8=digitalRead(8); 
pin12=digitalRead(12); //kontrola senzor spinace 
if (pin12 == 1) { displej.setSegments(SEG_ALARM);
delay(1500);displej.clear();
displej.showNumberDec(a1hodina,false,2,0);displej.showNumberDec(a1minuta,false,2,2);
delay(2000); displej.setSegments(SEG_OPAK); delay(2000);
if (opakovanialarmu==0) { displej.setSegments(SEG_NENE);};
if (opakovanialarmu==1) { displej.clear();displej.showNumberDec(pozadavekposunutiminuty,false,2,2);}; 
delay(2000);
};
if (funkce>0) delay(200);
while (pot1Value > 205 and pot1Value < 412 and pin8 == 1) {pin8=digitalRead(8); pin12=digitalRead(12); pot1Value = analogRead(A0); 
pot2Value = analogRead(A1); casalarmuhod=pot2Value/44; pot3Value = analogRead(A2); 
casalarmumin=pot3Value/17.5; displej.showNumberDec(casalarmuhod,false,2,0);
displej.showNumberDec(casalarmumin,false,2,2); digitalWrite(4, HIGH);digitalWrite(5, LOW); digitalWrite(6,LOW);}; // funkce c.1 nastavuji alarm
while (pot1Value > 411 and pot1Value < 618 and pin8 == 1) {pin8=digitalRead(8); pin12=digitalRead(12); pot1Value = analogRead(A0); 
pot2Value = analogRead(A1); t1hodina=pot2Value/44; pot3Value = analogRead(A2); 
t1minuta=pot3Value/17.5; displej.showNumberDec(t1hodina,false,2,0);
digitalWrite(4, LOW); digitalWrite(5, HIGH); digitalWrite(6, LOW);
displej.showNumberDec(t1minuta,false,2,2);}; // funkce c.2 nastavuji cas - hodiny a minuty
// funkce c.3 - Opakovani budiku v den buzeni  ano/ne pokud ano pot2 nastavuje prodlevu buzeni v minutach 
while (pot1Value > 617 and pot1Value < 824 and pin8 == 1) {pin8=digitalRead(8); pin12=digitalRead(12); pot1Value = analogRead(A0); 
pot2Value = analogRead(A1); pot3Value = analogRead(A2);
if (pot2Value < 514) {pozadavekopakovanialarmu=0;};
if (pot2Value > 513) {pozadavekopakovanialarmu=1;}; 
displej.showNumberDec(pozadavekopakovanialarmu,false,2,0);
pozadavekposunutiminuty = ((pot3Value+1)/50)+2; 
digitalWrite(4, LOW); digitalWrite(5, LOW); digitalWrite(6, HIGH);
displej.showNumberDec(pozadavekposunutiminuty,false,2,2);delay(10);}; // funkce c.3 
pot1Value = analogRead(A0); 
while (pot1Value > 823) {pot1Value = analogRead(A0); digitalWrite(4, HIGH); digitalWrite(5, HIGH); digitalWrite(6, HIGH); 
clock.forceConversion(); teplota = (clock.readTemperature()); 
displej.clear(); displej.setSegments(SEG_TEPLOTA); delay(1500); pot1Value = analogRead(A0);
displej.clear(); displej.showNumberDec(teplota); delay(1500); pot1Value = analogRead(A0);
displej.clear(); displej.setSegments(SEG_ROK); delay(1500); pot1Value = analogRead(A0);
displej.clear(); displej.showNumberDec(rok); delay(1500); pot1Value = analogRead(A0); 
displej.clear(); displej.setSegments(SEG_MESIC); delay(1500); pot1Value = analogRead(A0);
displej.clear(); displej.showNumberDec(mesic); delay(1500); pot1Value = analogRead(A0);
displej.clear(); displej.setSegments(SEG_DEN); delay(1500); pot1Value = analogRead(A0); 
displej.clear(); displej.showNumberDec(den); delay(1500); pot1Value = analogRead(A0);
}; // funkce c.4
if (hodina > 21 or hodina <6) {jas = 1; } else {jas = 7 ;}; // vecer a v noci je jas na 1 
pin8=digitalRead(8); //kontroluje zapnuty vypinac
digitalWrite(13, LOW); 
pot1Value = analogRead(A0); // volic funkce
pot2Value = analogRead(A1);
pot3Value = analogRead(A2);
pin8=digitalRead(8); pin12=digitalRead(12);
displej.setBrightness(jas); 
}

Sdílet článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by se také líbit