Ovládání XY–PWM frekvenčního generátoru 0–150Khz (nejen) tabletem

V tomto článku Vám přinášíme praktické využití modulu XY-PWM Frekvenční generátor LCD 0-150kHz 3.3V-30V, kterou nám zaslal náš zákazník Vlastimil Vágner.

Zapojení umožňuje ovládat frekvenční generátor nejen pomocí tlačítek ale i pomocí tabletu nebo chytrého telefonu a modulu bluetooth v tomto případě je použit modul JDY-33. Zadané a odeslané hodnoty na tabletu pro frekvenci 0 – 150Khz a duty cykle 0 – 100 % jsou přijaty modulem bluetooth a odeslány do řídícího obvodu na modulu. Modul umožňuje ovládat na výstupu signálem PWM například tranzistory MOSFET, nebo SSR relé pro řízení přípravků napájených DC napětím, tak i SSR relé pro řízení přípravků napájených AC napětím, nebo může být použit pro různá testovací zařízení. V tom to případě je nutné posílit výstup modulu dalšími tranzistory, aby nedošlo ke zničení výstupního tranzistoru na samotném modulu. V mém případě je uvedeným zapojením ovládáno SSR relé na DC napětí, které řídí rychlost mašinky modelu vláčku.

Popis XY-PWM frekvenčního generátoru

Modul je osazen integrovaným obvodem značky HOLTEK HT1621B. Tento integrovaný obvod umožňuje dle zapojení více možných způsobů využití, zde je použit na generování pravoúhlého signálu. Nastavovat lze samostatně frekvenci a střídu. Napájení modulu je v rozsahu 3.3V – 30V a výstupní amplituda je v rozsahu napájecího napětí. Na modulu je osazen mikroprocesor a stabilizátor napětí na hodnotu 3.3VDC, které modul napájí. Dále modul obsahuje čtyři tlačítka – dvě pro nastavení frekvence a dvě pro nastavení střídy. Modul je možné ovládat i pomocí počítače PC po sériové lince COM nebo pomocí redukce USB/COM signály TXD, RXD, GND.

Tato možnost je v tomto případě využita na ovládání modulu pomocí tabletu. Tyto signály jsou společně s napájecími a výstupními ploškami signálu na DPS, kde se osadí konektory nebo vyvedou vodiče. Parametry komunikace jsou 9600,N,8,1. Zadané hodnoty frekvence i střídy se okamžitě ukládají do paměti a zůstávají uloženy i po vypnutí napájení a po znovu zapnutí napájení. Modul okamžitě dle těchto hodnot nastaví výstupní frekvenci a střídu. V tomto popisovaném zapojení je umožněno zadávání hodnot pomocí tlačítek nebo pomocí tabletu a bluetooth modulu, kdy je v tabletu nahrána aplikace sériového terminálu pro ANDROID, kdy příkazem „Fxxx“ zadáváme výstupní frekvenci a příkazem „Dxxx“ zadáváme střídu. Pro načtení hodnot z modulu je potřeba použít příkaz READ který v terminálu na tabletu zadáváme takto:

  • read „malá písmena“, oproti písmenům „F a D“ která musí být zapsaná velkými písmeny.

Po odeslání hodnoty do modulu, v případě že je hodnota správně, modul okamžitě odpoví výpisem na LCD displeji tabletu slovem „DOWN“. V případě, že je hodnota špatně zapsána, modul odpoví výpisem na LCD displeji tabletu slovem „FALL“. Každý parametr zadaný pro frekvenci nebo střídu v terminálu na tabletu MUSÍ BÝT ODESLÁN SAMOSTATNĚ. Výstupní proud koncového tranzistoru je v rozsahu 0.005A0.030A a tento NESMÍ BÝT PŘEKROČEN.

Program Terminál

Použitý program terminálu je možné stáhnout z internetu a musí umožňovat vypnout ukončovací znaky CR+LF. Mnou používaný terminál má předvolena tlačítka M1 – M10, ve kterých je možné si trvale uložit příkazy pro hodnoty frekvence a střídy, nebo je možné parametry zadávat v příkazové řádce a odesílat do bluetooth modulu.

Schéma zapojení

Celkové schéma zapojení včetně převodníku pro signály bluetooth modulu je na Obr.č.01.  Jde o jednoduchý převodník pro signál RXD na hodnotu 3.3V, který je provedený rezistory. Převodník je vyrobený na univerzální vrtané destičce, kde je osazen i konektor pro modul bluetooth. Na destičce je osazený stabilizátor pro napájení modulu bluetooth napětím 5VDC, které je stabilizováno stabilizátorem 7805 v základním zapojení. Proti rozkmitání stabilizátoru jsou na destičce hned u stabilizátoru osazeny keramické kondenzátory 100NF.

Použitý modul XY – PWM frekvenčního generátoru

Vyrobený převodník pro komunikaci s Bluetooth JDY-33 dle Obr.č:01

Vypnutí příkazů CR+LF v terminálu pro tablet

Testování sestavy s tabletem

Zadání hodnoty v terminálu na tabletu pro střídu

Zadání hodnoty v terminálu na tabletu pro frekvenci

Zadané hodnoty z terminálu na tabletu zobrazené na LCD displeji

Zadání hodnoty pro frekvenci v terminálu na tabletu

Zadání hodnoty v terminálu na tabletu pro střídu

Zobrazená zadaná hodnota v terminálu na tabletu na LCD displeji modulu

Sdílet článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by se také líbit