Jak si udělat vlastní fotopast

Vytvoř si vlastní fotopast. Poradíme jaké součástky budeš na fotopast potřebovat. Kompletní návod si přečti v článku na blogu.

Rozhodli jsme se postavit jednoduchou online fotopast, která na signál z PIR čidla pořídí fotku a tu následně pošle přes WiFi na Google disk. Snímky z této fotopasti budou tedy k dispozici ihned po pořízení a dostupné prakticky odkudkoli. Z toho vyplývá, že pro správné fungování je nutný signál WiFi a Google účet. Taková fotopast bude tedy vhodná k zabezpečení objektů, kde je tento signál dostupný.

Hardware který budeme potřebovat

Společnost LilyGo vyrábí zajímavé vývojové desky LILYGO® TTGO T-Camera ESP32 WROVER. Na desce je integrován dvoujádrový mikrokontroler ESP32-WROVER-B, 0,96“ I2C OLED displej s rozlišením 128×64, OV2640 2Mpx kamera, PIR senzor AS312, nabíjecí čip IP5306 pro možnost napájení z Li-Ion baterie a konektor pro připojení přídavných modulů komunikujících po sběrnici I2C. Obsahuje též USB-UART převodník pro datovou komunikaci a programování a dvě tlačítka – RESET a IO15(IO34), které lze využít ve vlastním programu. Modul existuje ve dvou variantách – s I2S mikrofonem a bez. Jinak se varianty liší jen vnitřním zapojením, rozložení součástek a konektorů je stejné.

Díky této desce kde máme prakticky vše v jednom nám zbývá vymyslet pouze napájení a zapouzdření do nějaké vhodné krabičky. Desku lze napájet buď z baterie, microUSB, nebo 5V na konektoru pro přídavné moduly. My v konečné konstrukci použijeme variantu s mikrofonem a napájení 5V z konektoru pro přídavné moduly, protože máme k dispozici trvalé napájení a nebudeme žádné přídavné moduly používat. Musíme ještě upozornit na trochu nepříjemný fakt u varianty s mikrofonem – tato varianta má z nějakého důvodu zapojeno PIR čidlo na jiný pin mikrokontroleru než varianta bez mikrofonu. Konkrétně na pin IO19. Na tomto pinu bohužel není možné zprovoznit probouzení mikrokontroleru ze spánku, a tak je tento modul v tomto případě vhodný jen pro napájení z trvalého zdroje.

Zapouzdření do krabičky si každý zpracuje podle svých možností a plánovaného umístění.

Připojíme desku USB kabelem do počítače a nainstalujeme ovladače USB převodníku CP2102. Jak na to si můžete přešít v článku o zapojení ovladače převodníku USB.

Software a programování Arduino

Programovat budeme ve vývojovém prostředí Arduino IDE. Jak jsme psali, tato varianta neumožňuje PIR čidlem probouzet mikrokontroler a tak použijeme testování signálu z PIR čidla za běhu programu.

Budeme potřebovat podporu pro vývojové desky ESP32 pro Arduino, knihovnu ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays od ThingPulse a knihovnu arduino-base64.

Vytvoříme nový projekt a pojmenujeme ho např. fotopast. Knihovnu arduino-base64 rozbalíme a nakopírujeme soubory Base64.h a Base64.cpp do stejné složky se souborem projektu. Ve stejné složce vytvoříme soubor wifikeys.h a uložíme do něho následující dva řádky:

const char *ssid = "nazev_vasi_wifi_site";
const char *password = "heslo_k_wifi_siti";

 Tím je příprava na samotné programování hotová. Nyní musíme na straně Googlu vytvořit skript, který nám přijme data obrázku z pasti a uloží ho na Google disk.

Přejdeme na stránku https://script.google.com/home a přihlásíme se do Google účtu. Potom vytvoříme nový skript klepnutím na tlačítko Nový projekt. Klepneme na název projektu, který je nyní automaticky pojmenován jako „Projekt bez názvu“ a pojmenujeme ho jako např. „Fotopast“.

V poli pro zadávání kódu vše smažeme a vložíme následující kód:

function doPost(e) { // Funkce google scriptu prijimajici data metodou HTTPS POST
 var data = Utilities.base64Decode(e.parameters.data); // Dekoduje prichozi data
 var timeZone = Session.getScriptTimeZone(); // Nastavi se casove pasmo
 var nazevSouboru = Utilities.formatDate(new Date(), timeZone, "yyyyMMdd_HHmmss")+".jpg"; // Sestavi se nazev souboru
 var blob = Utilities.newBlob(data, e.parameters.mimetype, nazevSouboru ); // Vytvori se soubor obrazku
 
 // Ulozi obrazek na Google Disk
 var folder, folders = DriveApp.getFoldersByName("Fotopast"); // Nazev slozky, do ktere se budou obrazky ukladat
 if (folders.hasNext()) { // Pokud slozka existuje
	folder = folders.next(); // Pouzije se existujici slozka
 } else { // Pokud slozka neexistuje
	folder = DriveApp.createFolder("Fotopast"); // Slozka se vytvori
 }
 var file = folder.createFile(blob); // Ulozi obrazek do slozky
 return ContentService.createTextOutput('Ulozeno') // Vrati odesilateli text "Ulozeno"
}

Uložíme! Potom klikneme vpravo nahoře na tlačítko „Implementovat“ a vybereme možnost „Nová implementace“. Jako typ implementace vybereme možnost „Webová aplikace“. V rozbalovacím poli „Kdo má přístup“ vybereme položku „Kdokoli“ a klepneme na tlačítko „Implementovat“. Na dalším okně si zkopírujeme „ID implementace“ a uložíme si ho do nějakého textového souboru. Toto ID budeme pak zadávat do kódu v Arduino IDE. Klepneme na tlačítko „Hotovo“ a máme hotovo.

 Do otevřeného souboru projektu v Arduino IDE vložíme následující kód:

#include <WiFiClientSecure.h>
#include <Wire.h>
#include "esp_camera.h"
#include "wifikeys.h"
#include "SSD1306.h"
#include "Base64.h"
 
#define PWDN_GPIO_NUM  	-1
#define RESET_GPIO_NUM 	-1
#define XCLK_GPIO_NUM  	4
#define SIOD_GPIO_NUM  	18
#define SIOC_GPIO_NUM  	23
 
#define Y9_GPIO_NUM   	36
#define Y8_GPIO_NUM   	37
#define Y7_GPIO_NUM   	38
#define Y6_GPIO_NUM   	39
#define Y5_GPIO_NUM   	35
#define Y4_GPIO_NUM   	14
#define Y3_GPIO_NUM   	13
#define Y2_GPIO_NUM   	34
#define VSYNC_GPIO_NUM 	5
#define HREF_GPIO_NUM  	27
#define PCLK_GPIO_NUM  	25
 
#define I2C_SDA     	21
#define I2C_SCL     	22
 
#define SSD1306_MODE_TYPE  0  // 0 : GEOMETRY_128_64 // 1: GEOMETRY_128_32
#define SSD1306_ADDRESS 	0x3c
 
#define AS312_PIN    	19
 
// Promenne pro pouzite při odesilani dat na server
const char* myDomain = "script.google.com";
String myScript = "/macros/s/xxxxxxxxxxx/exec";	//Sem se místo xxx vlozi kod google skriptu
String myFilename = "filename=capture.jpg";
String mimeType = "&mimetype=image/jpeg";
String myImage = "&data=";
 
int waitingTime = 30000; // Doba pro odeslani obrazku na server, pokud bude pomale pripojeni, lze v pripade problemu s prenosem zvetsit
 
SSD1306 oled(SSD1306_ADDRESS, I2C_SDA, I2C_SCL, (OLEDDISPLAY_GEOMETRY)SSD1306_MODE_TYPE);
 
bool deviceProbe(uint8_t addr){ // Testuje, zda je pritomno I2C zarizeni na dane adrese
 Wire.beginTransmission(addr);
 return Wire.endTransmission() == 0;
}
 
bool setupDisplay(){ // Nastaveni displeje
 if (!deviceProbe(SSD1306_ADDRESS))return false;
 oled.init();
 return true;
}
 
bool setupCamera(){ // Nastaveni kamery
 camera_config_t config;
 
 config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
 config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
 config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
 config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
 config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
 config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
 config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
 config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
 config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
 config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
 config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
 config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
 config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
 config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
 config.xclk_freq_hz = 20000000;
 config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
 
 if (psramFound()) {
 	config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
 	config.jpeg_quality = 10;
 	config.fb_count = 2;
 } else {
 	config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
 	config.jpeg_quality = 12;
 	config.fb_count = 1;
 }
 
 pinMode(13, INPUT_PULLUP);
 pinMode(14, INPUT_PULLUP);
 
 esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
 if (err != ESP_OK) {
 	Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x\n", err);
 	return false;
 }
 
 sensor_t *s = esp_camera_sensor_get();
 if (s->id.PID == OV3660_PID) {
 	s->set_vflip(s, 1);
 	s->set_brightness(s, 1);
 	s->set_saturation(s, -2);
 }
 
 s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);
 
 s->set_vflip(s, 1);
 s->set_hmirror(s, 1);
 
 return true;
}
 
void setupNetwork(){ // Nastaveni a pripojeni k WiFi
 Serial.println("Connecting to WiFi...");
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
 	delay(500);
 	Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
}
 
bool saveCapturedImage() { // Vyfoceni a odeslani obrazku na server
 Serial.println("Connect to " + String(myDomain));
 WiFiClientSecure client;
 
 if (client.connect(myDomain, 443)) {
	Serial.println("Connection successful");
	
	camera_fb_t * fb = NULL;
	fb = esp_camera_fb_get(); 
	if(!fb) {
 	Serial.println("Camera capture failed");
 	return false;
	}
 
	char *input = (char *)fb->buf;
	char output[base64_enc_len(3)];
	String imageFile = "";
	for (int i=0;i<fb->len;i++) {
 	base64_encode(output, (input++), 3);
 	if (i%3==0) imageFile += urlencode(String(output));
	}
	String Data = myFilename+mimeType+myImage;
	
	esp_camera_fb_return(fb);
	
	Serial.println("Send a captured image to Google Drive.");
	
	client.println("POST " + myScript + " HTTP/1.1");
	client.println("Host: " + String(myDomain));
	client.println("Content-Length: " + String(Data.length()+imageFile.length()));
	client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
	client.println();
	
	client.print(Data);
	int Index;
	for (Index = 0; Index < imageFile.length(); Index = Index+1000) {
 	client.print(imageFile.substring(Index, Index+1000));
	}
	
	Serial.println("Waiting for response.");
	long int StartTime=millis();
	while (!client.available()) {
 	Serial.print(".");
 	delay(100);
 	if ((StartTime+waitingTime) < millis()) {
  	Serial.println();
  	Serial.println("No response.");
  	//If you have no response, maybe need a greater value of waitingTime
  	break;
 	}
	}
	Serial.println(); 

	if (client.find("302")){
  	Serial.println("Data send OK.");
	}else{
 	Serial.println("Data send FAIL!");
 	return false;
	}
 } else {   	
	 Serial.println("Connected to " + String(myDomain) + " failed.");
 }
 client.stop();
 
 return true;
}
 
// Prevod binarniho obrazku na textovou variantu pro posilani na webove stranky
//https://github.com/zenmanenergy/ESP8266-Arduino-Examples/
String urlencode(String str){
 String encodedString="";
 char c;
 char code0;
 char code1;
 char code2;
 for (int i =0; i < str.length(); i++){
	c=str.charAt(i);
	if (c == ' '){
 	encodedString+= '+';
	} else if (isalnum(c)){
 	encodedString+=c;
	} else{
 	code1=(c & 0xf)+'0';
 	if ((c & 0xf) >9){
   code1=(c & 0xf) - 10 + 'A';
	 }
 	c=(c>>4)&0xf;
 	code0=c+'0';
 	if (c > 9){
   code0=c - 10 + 'A';
 	}
 	code2='\0';
 	encodedString+='%';
 	encodedString+=code0;
 	encodedString+=code1;
 	//encodedString+=code2;
	}
	yield();
 }
 return encodedString;
}
 
void displayText(String text, int d){ // Zobrazeni textu na displeji
 int len = text.length();
 oled.clear();
 oled.drawString( oled.getWidth() / 2, oled.getHeight() / 2 - len, text);
 oled.display();
 
 if (d > 0){
	 delay(d);
	 oled.clear();
	 oled.display();
 }
}
 
void setup(){
 Serial.begin(115200);
 Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);
 
 bool statusd, statusc;
 statusd = setupDisplay(); // Nastaveni displeje
 Serial.print("setupDisplay status "); (statusd)? Serial.println("OK") : Serial.println("Fail");
 
 statusc = setupCamera(); // Nastaveni kamery
 Serial.print("setupCamera status "); (statusc)? Serial.println("OK") : Serial.println("Fail");
 
 if (!statusd || !statusc) { // Pokud se vyskytla chyba v nastaveni, zrestartuje se ESP32
	 Serial.println("Initializing error, restarting...");
 	delay(10000); esp_restart();
 }
 
 oled.setFont(ArialMT_Plain_16);
 oled.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);
 
 displayText("Starting...", 0);
 
 setupNetwork(); // Nastaveni a pripojeni k WiFi
 
 Serial.println("Ready...");
 displayText("Ready...", 1000);
}
 
void loop(){	
 if(digitalRead(AS312_PIN)){ // Pokud je detekovan pohyb
	 Serial.println("Camera capture and send...");
	 displayText("Capture and send", 0);
	
  // Odesle se obrazek na Google
  if (saveCapturedImage()){ // Pokud odeslani obrazku probehlo v poradku
 	 displayText("Send OK", 1000);
	 }else{
 	 displayText("Send FAIL!", 1000);
	 }
 }
}

V menu NástrojeVývojová deska vybereme ESP32 ArduinoESP32 Wrover Module a v NástrojePort vybereme sériový port, na který se nám nainstaloval USB převodník desky. Např. COM3.

Klepnutím na tlačítko se šipkou doprava – Nahrát se provede kompilace programu a pokud proběhla bez chyb dojde k nahrání programu do desky.

Pokud vše proběhlo bez problémů, tak by deska měla po detekování pohybu PIR čidlem vyfotit obrázek a poslat jej na Google disk.

Zda vše probíhá v pořádku lze sledovat na sériové konzoli a na displeji. Na displeji se však nezobrazují všechny informace jako v sériové konzoli, ale pouze základní informace – Startuji, Připraven, Vyfoceno a posílám, Posláno/Neposláno.

Jak si někteří mohli povšimnout, tak se v textu nikde nepíše o provozu v noci. Jelikož vývojová deska nedisponuje žádným infračerveným přisvěcováním, je nutné pro noční provoz toto přisvěcování přidat zvlášť.

Sdílet článek

14 Responses

  1. Dobrý den, odpověď na Vaši otázku naleznete hned v první větě: Rozhodli jsme se postavit jednoduchou online fotopast, která na signál z PIR čidla pořídí fotku a tu následně pošle přes WiFi na Google disk.

 1. Dobrý den, mohl bych se zeptat?? píše mi to že má problém s tím že WiFi.begin (ssid, password); není deklarováno. Je to možné?

 2. Dobrý den
  mám problém při nahrávání mi píše chybu
  base64_enc_len‘ was not declared in this scope
  nějaký nápad třeba jiná knihovna nebo tak něco ?

   1. Ano a soubor wifikeys.h s vyplněnými řádky podle návodu. A soubory jsou stažené z arduino stránek myslím ty base.

    1. Dobrý den, možná se bude jednat o novou nekompatibilní verzi knihovny. Zašleme Vám do mailu soubory Base64.h a Base64.cpp, se kterými jsme článek psali.

 3. už nechci rušit ale jak se mohu zbavit tohoto (prosím o stručnou ukázku nebo video). Děkuji VH.

 4. Sám jsem vyráběl jednoduchou fotopast Chce to nějakou levnou kameru, Já mám sencor 3cam 2000W.Kamera je kloubové připojena ke krabičce. V krabičce mám 2akumulatory 18650,vypínač akumulátorů, nabíjecí automatika
  TP4056, step-down měnič 5V/3A s 1x USB, (ovládání kamery), modul zvyšování napětí M406A a PIR čidlo T379.
  Funguje to tak baterie jsou zapojeny paralelně dávají 4.2voltu max. Napětí jde přes nabíjecí obvod do měniče na 12v pro PIR čidlo. Toto přes step-down měnič 5V/3A s 1x USB a odsud se napájí nebo nenapaji kamera, podle toho se spustí a natáčí. Záběry lze provádět pouze vedne, ale i tak je to zábava.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by se také líbit